ISBALTIC

EU projects

PROJEKTAS UAB „INHERENT SIMPLICITY BALTIC“ ATSIGAVIMAS PO EKONOMINIO NUOSMUKIO

UAB "Inherent Simplicity Baltic", įgyvendina projektą „UAB „Inherent Simplicity Baltic“ atsigavimas po ekonominio nuosmukio“. Projekto metu bus įsigyta antikrizinio veiklos valdymo paslauga, kuri padės įmonei greičiau atsigauti po ekonominio nuosmukio, patirto covid-19 pandemijos laikotarpiu. Projektu siekiama atkurti ir stiprinti įmonės finansinį stabilumą, mokumą, užtikrinti finansinę pusiausvyrą ir stabilų įmonės veiklų vykdymą bei jų tęstinumą, augimą.

Projektas įgyvendinamas pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-08-09 „Skatinti verslumą ir kurti paskatas įmonių augimui“ veiklą „Skatinti greitesnį MVĮ atsigavimą po ekonominio nuosmukio (vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)“.

Bendra projekto vertė 20.000,00 Eur, iš kurių 10.000,00 Eur skirta iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė nuo 2023-06-30 iki 2024-06-30.


PLLC “INHERENT SIMPLICITY BALTIC“ SRED DEVELOPMENT

PLLC “Inherent Simplicity Baltic“ 2020 July started the project “PLLC “INHERENT SIMPLICITY BALTIC“ SRED DEVELOPMENT“.

The purpose of the project is to develop two unique products: warehouse balance support system “Runner Horizon“ and warehouse cleaning management system “Runner Outlet“. The project will explore technologies for processing and interpreting large data, will be created simulation environments, will be performed optimization, performance, security tests and established automation solutions.

The planned end of the project activities is 2023 July 16.

The project is implemented in accordance with Priority 1 of the European Union Funds Investment Operational Program 2014–2020 “Promoting research, experimental development and innovation“.

Project value – 476 307,90 Eur, 214 338,55 Eur of them. financed by the European Regional Development Fund