ISBALTIC

Kuriame Lietuvos ateitį

UAB „INHERENT SIMPLICITY BALTIC“ MTEP VYSTYMAS

UAB „Inhetent Simplicity Baltic“ 2020 m. liepos mėn. pradėjo įgyvendinti projektą „UAB „INHERENT SIMPLICITY BALTIC“ MTEP VYSTYMAS“. Projekto metu įmonė sudalyvaus 8 tarptautinėse parodose tikslinėse ir prioritetinėse eksporto rinkose.

Projekto tikslas – vystyti du unikalius produktus: sandėlio likučio palaikymo sistemą „Runner Horizon“ bei sandėlio valymo valdymo sistemą „Runner Outlet“. Projekto metu bus tiriamos didelių duomenų apdirbimo ir interpretavimo technologijos, bus sukurtos simuliacinės aplinkos, atlikti optimizacijos, našumo, saugumo testai, nustatyti automatizacijos sprendimai.

Planuojama projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2023 m. liepos mėn. 16 d.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioritetą „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“.

Bendra šio projekto vertė – 476 307,90 Eur, iš kurių 214 338,55 Eur skirta iš Europos regioninės plėtros fondo.